Neviete si s niečím poradiť?

Prečítajte si sekciu FAQ alebo nám napíšte na jeden z uvedených kontaktov.

Chcem si prečítať sekciu FAQ...

Google

Na tejto stránke nájdete program pre vystavovanie faktúr, program pre skladovú evidenciu, programy pre vedenie účtovníctva a rôzny freeware. Programy sú určené pre malých a stredných podnikateľov (alebo firmy) a pre domácich používateľov.

ELEMENT - JedUct (changelog)verzia

dátum vydania

popis zmeny

[v 1.08]
(build 352)

2008-03-26 + pridané tlačivo "Výpis pre sociálnu poisťovňu“
~ úprava tlačiva výkaz o MaZ

[v 1.08]
(build 340)

2008-02-03 ~ úpravy vo výpočtoch

[v 1.08]
(build 339)

2008-02-02 + pridané tlačivo DP_FO typ B
- odstránená chyba preplnenia pamäte pri práci s tlačivami

[v 1.08]
(build 333)

2008-01-19 + pridaná možnosť tlače cudzej meny pri záväzkoch a pohľadávkach
~ zlepšené funkcie kontroly dokladov

[v 1.08]
(build 327)

2008-01-01 - aktualizácia modulu pre rok 2008 (potrebné na prechod do roku 2008)

[v 1.08]
(build 326)

2007-11-19 ~ upravená nápoveda
~ upravené základné účty

[v 1.08]
(build 325)

2007-11-18 ~ zmenený aktualizačný algoritmus
~ úprava menších zmien

[v 1.08]
(build 320)

2007-11-12 + pridané tlačivo pre daňové priznanie - 07

[v 1.07]
(build 303)

2007-09-28 + pridaná databáza pre Poštu
+ pridaná databáza pre Sociálny fond
+ pridaná podpora pre export databázy do programu "Kniha jázd"

[v 1.06]
(build 296)

2007-08-21 + pridaná databáza pre ceniny
~ zmena databázy DHIM

[v 1.05]
(build 287)

2007-07-07 + pridaná možnosť zvlášť zaúčtovať závierkové operácie
+ pridaná možnosť jednoduchšie zapísať halierové vyrovnania k záväzkom a pohľadávkam mimo PD a kurzové rozdiely
~ možnosť posúvania šipkami v peňažnom denníku (vlavo, vpravo)

[v 1.04]
(build 281)

2007-07-05 + pridaná možnosť kontroly dokladov v sekcii "Účtovníctvo"
+ možnosť hromadnej tlače účtovných dokladov (podľa výberu)
~ zmena v tlačive DPFOBv06 (r.70)
~ zmena preddefinovaných dátumov v tlačových zostavách
~ pridanie účtov a zamknutie hlavných účtov
- odstránená chyba pri uvoľňovaní pamäti pri zmene zákazníka

[v 1.03]
(build 281)

2007-06-09 + pridaná možnosť tlače zoznamu zákazníkov do sekcie "Základné údaje - > Zákazník -> Vytlačiť zoznam"

[v 1.02]
(build 273)

2007-06-05 + pridané tlačivo DPH02-2004 (Súhrnný výkaz DPH)
+ pridané tlačivo PREHLADv07_1 (Prehľad)
+ pridaná možnosť synchronizácie medzi dvoma PC (zatiaľ len pre testerov)
+ možnosť plne automatickej aktualizácie
~ zmeny vo funkčnosti vypĺňania všetkých tlačív
~ zmeny niektorých popiskov

[v 1.01]

- + pridaný výpis z DP
+ pridaná možnosť vytlačiť prázdne tlačivá
+ pridaná možnosť nastavenia tlače pred vytlačením strany
+ pridaná možnosť výberu farebnej schémy (testovacia fáza)
~ designová zmena niektorých prvkov
~ zmena zobrazenia po stlačení ALT+R
~ možnosť zmeny údajov na tlačivách (meno, adresa, atd...)
~ zmeny v tlačive DPFOBv06_x
- odstránená chyba pri výpise hospodárskeho výsledku v prípade nahratého jedného dokladu

[v 1.00]

- + plná verzia programu