Neviete si s niečím poradiť?

Prečítajte si sekciu FAQ alebo nám napíšte na jeden z uvedených kontaktov.

Chcem si prečítať sekciu FAQ...

Google

Na tejto stránke nájdete program pre vystavovanie faktúr, program pre skladovú evidenciu, programy pre vedenie účtovníctva a rôzny freeware. Programy sú určené pre malých a stredných podnikateľov (alebo firmy) a pre domácich používateľov.

Linksaver (changelog)verzia

dátum vydania

popis zmeny

[v 0.986]
(build 125)

2007-11-28 + pridané oznámenie o exportovaní
+ po kliknutí na tlačítko pre kontrolu linkov na RapidShare.com vloží linky z clipboardu v prípade, že nie je žiadna poloižka zobrazená
+ možnosť na nastavenie defaultnej šírky pre bočné panely
+ možnosť nastavenia rovnakej šírky pre všetky bočné panely
+ kompatibilita s Windows Vista
~ upravený aktualizačný algoritmus pre betatesterov
~ úpravy pri vytváraní topicu
~ upravené originálne šablóny
~ upravené jazyky
~ upravená ikona vo Windows Vista
- odstránený bug v save-panels, pri exite
- odstránený bug vo vykreslovaní farieb pri nastavovaní šírky bočných panelov
- odstránený bug pri vypínaní programu
- odstránené preblikávanie

[v 0.980]
(build 109)

2007-07-30 + multi-jazyková podpora
+ pridaná možnosť zmeny farby zvýraznenia
+ pridaná možnosť viacerých záložiek v QuickNotes
+ pridaná možnosť vlastného nastavenia šírky/výšky pre niektoré oddiely v záložkách + pridaný toolbar a hlavné menu
+ pridaná možnosť nahlasovania chýb alebo navrhovania vylepšení priamo z programu
+ pridaná možnosť nápovedy
+ pridaná možnosť nastavenia exportu
+ pridaná možnosť zisťovania funkčnosti linkov na serveri RapidShare.com
~ zmena dizajnu sekcie "About" a "Settings"
~ zlepšený posun objektov pri vytváraní šablóny pre topic
~ zmena zisťovania aktualizácie po štarte a počas behu programu (zisťuje 30s po štarte, 5min po štarte a každých 6 hodín)
~ nastavenie parametrov okna pri štarte a nie pri prvom kliknutí na tray ikonu
~ zrýchlené vykreslovanie dynamických objektov
~ zmena dizajnu programu
- odstránená chyba pri kliku pravým tlačítkom myši na tray ikonu
- odstránená chyba pri funkcii "Vždy navrchu"

[v 0.969]
(build 86)

2007-05-31 ~ pri dvojkliku na tray ikonu ostane aplikácia zobrazená (neminimaluzuje sa)
- odstránenie chyby pri spúštaní po štarte a nastavení zisťovania automatickej aktualizácie pri štarte programu

[v 0.969]
(build 84)

2007-05-27 + pridané hlásenie o úspešnosti automatickej aktualizácie
+ pridaná možnosť Uložiť položku (je možné zmeniť aj názov položky)
+ možnosť mazania viac položiek súčasne pomocou 'windows' označenia (CTRL + klik myši atd...)
+ pridaná možnosť exportovania linkov z označených položiek do textového súboru
~ upravená aktualizácia pri štarte programu
~ malá zmena designu niektorých prvkov
- opravená chyba pri aktualizácii zo súboru s pozmeneným názvom oproti originálnemu
- opravená chyba viacnásobnej hlášky pri ponuke aktualizácie

[v 0.960]
(build 70)

2007-05-20 + v sekcii Download boli do kolonky pre linky pridané posuvníky
~ zmena počítadla
- odstránenie chyby pri automatickej aktualizácii

[v 0.951]
(build 67)

2007-05-10 + pridaná možnosť plne automatickej aktualizácie
~ upravené názvy niektorých záložiek / sekcií
- odstránené preblikávanie okna pri prechode medzi komponentami
- odstránená podpora Drag & Drop v sekcii Download pre problémy s pravým tlačítkom myši
- odstránené niektoré chyby pri generovaní topicu a šablóny

[v 0.950]
(build 62)

- + možnosť generovať kód pre topic
+ možnosť vytvárania šablón pre generovanie kódu pre topic
+ možnosť kopírovania do clipboardu a z clipboardu v každej sekcii
+ možnosť aplikáciu minimalizovať kliknutím na tray ikonu
+ možnosť na nastavenie Always On Top
+ možnosť zoradenia linkov podľa abecedy v clipboarde
+ možnosť urýchlenej minimalizácie/maximalizácie (avšak v pamäti sa neuvoľní miesto)
+ pridaná možnosť nastevenia vizuálneho zobrazenia záložiek
+ v sekcii for DOWNLOAD v kolonke Linky pridaná podpora Drag & Drop
+ možnosť hľadať film na CSFD pomocou stlačenia tlačidla v programe
+ možnosť odkazu na warforum na stránku vytvárania topicu v Movie - České nebo česky dabované filmy
~ možnosť otvorenia linku v ktorejkoľvek kolonke pri pridržaní klávesy CTRL
~ malé zmeny v designe
~ zmenený systém aktualizácie a zmenená lokalita serveru
~ možnosť uchovávať viac linkov na topic v sekcii UPLOADED pre viac serverov

[v 0.810]

- ~ zmené informovanie o aktualizovaní programu v prípade, že na oficiálnej stránke bude uvedená nižšia verzia akú vlastníte (napríklad bola nová verzia dočastne stiahnutá kôli dôležitej chybe)
- odstránená chyba pri stlačení tlačidla VYČISTIŤ POLíČKA
- opravené umiestnenie labelu pod zoznamami

[v 0.803]

- + pridaná záložka QuickNote (poznámky písane v nej sú ihneď ukladané)
+ možnosť otvárať linky z políčka LINKY pomocou pridržania CTRL a kliknutia na link
~ opýtanie sa pred prepísaním položky s rovnakým názvom
~ opýtanie sa pred 'zmazaním' neuložených políčok
~ možnosť mazať položky stlačením klávesy DELETE
~ upravené zisťovanie aktualizácie (pridané informácie o stave pre užívateľa)
~ zväčšené políčko POZNáMKA v sekcii NOTES
- opravená chyba pri maximalizovaní programu po štarte
- opravená chyba v 'resize-ovaní' formulára
- opravené niektoré ďaľšie chyby

[v 0.632]

- + možnosť nastavenia si zisťovania novej verzie pri spustení
+ pridané ďalšie možnosti nastavenia do settings
+ zapamätanie si poslednej pozície okna
+ možnosť otvorenia linku zo zoznamu linkov pomocou kliknutia myši za pridržania klávesy CTRL
~ možnosť editácie existujúcej položky
~ prehladnejšie zobrazenie histórie programu v ABOUT
- opravená chyba pri zobrazení položiek v sekcii for DOWNLOAD
- opravená chyba pri otváraní linku za pomoci CTRL
- opravená chyba pri editácii položky (odomknuté)

[v 0.450]

- + pridaná sekcia Notes
+ pri spúšťaní automaticky overuje novú verziu (váš firewall môže žiadať povolenie)
- opravená chyba pri maximalizovaní z tray ikony

[v 0.400]

- + prvá oficiálne vydaná verzia